Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku

Lipnik 104, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel./fax 15 869-15-19

NIP: 863-12-35-834 REGON: 830284319

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku: 15 9434 1041 2009 1902 8589 0001

http://www.zgk.lipnik.pl zgk@lipnik.pl

       A A A

Sprawozdanie z badań wody Nr 161/2023 wodociąg Włostów ujęcie wody woda na sieć

Sprawozdanie z badań Nr 161/2023

Data pobrania próbki: raport pobierania z dnia 06.02.2023 r. godz. 12:45

Miejsce pobrania próbki: wodociąg Włostów ujęcie wody woda na sieć

Ostatnia modyfikacja: 2023-02-10 09:41:12