Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel./fax 15 869-15-19

NIP: 863-12-35-834 REGON: 830284319

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku: 02 8493 0004 0190 0306 8231 0001

http://www.zgk.lipnik.pl zgk@lipnik.pl

       A A A